Geçici Uygulamalar

Neden Kumaş Kanal?

Büyük çadırlar ve diğer geçici kurulumlarda havalandırma sistemi için, düşük sistem ağırlıkları ile en uygun çözüm kumaş kanallardır. Hafif çatılı bu yapılarda, metrekare başına 100 ile 400 gram ağırlıklarındaki sistemlerin taşınması mümkündür. Ayrıca geçici olacak bu uygulamalar için montaj süresi geleneksel sistemlere göre %70 daha kısadır. Yüksek kalite malzeme, düşük malzeme ağırlığı sistemin kolayca paketlenip sürekli tekrar kullanımına izin verir. Daha düşük kalite kumaşlar ise kısa süreli kullanımlar için düşük maliyetli bir alternatif oluşturur.

Tek kaynaktan beslenen şartlandırılmış veya taze havanın serbest üfleme ile ortama dağıtılması çok verimsiz bir yöntemdir. Konfor şartlarına yaklaşılması uzun süre alırken, yüksek enerji maliyeti ile talep edilen konforun altında sonuçlara ulaşılır. Doğru tasarlanan bir hava dağıtım sistemi ile taşınan havanın homojen olarak yaşam alanına dağıtımı sağlanır. Kumaş hava dağıtım sistemleri ile çadır ve geçici diğer uygulamalarda verimli bir hava dağıtımı sağlanır.